STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Bielsk


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Bielsk i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.